ข้อมูลเชฟ

Araksa Tea
          “อรักษ” มีความหมายว่า “การปกป้องสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน” โดยคำนึงถึงเรื่องการเพิ่มขีดความสามารถของคนในท้องถิ่นและรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อรักษเป็นหนึ่งในไร่ชาออร์แกนิคที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาเขียวชอุ่มในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเรื่องของดิน หรือ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ทำให้เกิดการเพาะปลูกที่ดี ก่อเกิดเป็นต้นชาที่มีคุณภาพ  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเลือกเก็บเกี่ยวชาด้วยมือและแปรรูปโดยผ่านกรรมวิธีแบบดั้งเดิมทำให้ชายังคงความเป็นธรรมชาติ มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวแบบชาออร์แกนิคแท้ รวมไปถึงการผลิตในโรงงานที่สะอาด ปลอดภัย ผ่านขบวนการออร์แกนิคทุกขั้นตอน จนได้รับการการันตีจาก “USDA และ EU Organic Certified”