เมนูอาหารทั้งหมด

ข้อมูลเชฟ

เชฟกระแต จันทร์ชนก
          เชฟกระแต จันทร์ชนก สุนทรญาณกิจ ผู้จบการศึกษาด้าน Food Science ที่นำวิชาชีพมาประกอบกับการทำอาหารสไตล์ยุโรป รสชาติ Original ที่ได้มาจากเนเจอร์ของประเทศฝรั่งเศส เน้นในเรื่องการใช้วัตถุดิบและส่วนผสมเป็นหลัก เชฟดูแลและใส่ใจในทุกขั้นตอนตั้งแต่กระบวนการคิดสูตรอาหาร คัดเลือกวัตถุดิบและให้ความสำคัญกับทุก ๆ ส่วนผสมที่ใส่ลงไปในอาหาร จนกระทั่งการลงมือทำ เชฟการันตีว่า อาหารที่ได้รับประทาน จะเหมือนกับอาหารที่เชฟทำทานกันเองที่บ้าน ไว้ใจได้ในเรื่องความอร่อย สะอาด และวัตถุดิบที่หลากหลาย ดั่งคำที่ว่า “Best Home Cooking ลูกค้าทุกคนเป็นเหมือนสมาชิกในบ้าน”