ข้อมูลเชฟ

กนิษฐา
          จุดเริ่มต้นของขนมปัง “กนิษฐา” เกิดจากความตั้งใจทำขนมปังดีๆ ปลอดสารเสริมให้คนในครอบครัวรับประทาน เราจึงไม่คำนึงถึงต้นทุน อันดับแรกเราเลือกใช้เนยแท้ 0% Trans Fat เราใส่เนื้อมันหวานญี่ปุ่นเพื่อทดแทนส่วนที่เป็นแป้งขัดขาวให้มากที่สุด เราใช้ความหวานที่ได้จากธรรมชาติของวัตถุดิบเป็นหลัก เราพิถีพิถันและมีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ ขนมปังที่เนื้อนุ่ม-แน่น อร่อยโดยไม่ต้องใช้สารเสริมใดๆ แม้แต่ชนิดเดียว